Wyświetlono 9 rezultatów

• Pakiet Trzustkowy
65.00 

Zawiera: Amylaza, Amylaza Trzustkowa, Lipaza, Amylaza w moczu

Zawiera: Albumina, Bilirubina Całkowita, ALT, AST, ALP, GGTP

Albumina
14.00 
Amylaza trzustkowa
27.00 
GTP / GGTP
11.00 

gamma-glutamylotransferaza / gamma-glutamylotranspeptydaza

Lipaza
25.00 
Koszyk
0