APTT (czas kaolinowo-kefalinowy)

( 0 out of 5 )
18.00 
Kategorie: , ,

Zobacz zestawy, zawierające to badanie

Zdrowe serce
339.00 

Suma cen badań kupionych poza pakietem: 403,50 zł Parametry zawarte w tym pakiecie pozwalają ocenić ryzyko chorób układu sercowo naczyniowego, które są zazwyczaj powiązane z gospodarką lipidową i krzepnięciem krwi. Do takich chorób zalicza się m.in. chorobę niedokrwienną serca, zawał serca, miażdżycę czy zakrzepicę. Ochrona przed rozwojem tych chorób to przede wszystkim odpowiedni poziom lipidów (cholesterolu, trójglicerydów).

Suma cen badań kupionych poza pakietem: 235,00 zł Pakiet obejmuje parametry, które warto sprawdzić przed włączeniem antykoncepcji hormonalnej. Warto oznaczyć czynniki krzepnięcia, pracę wątroby i trzustki, czy zapasy witamin z grupy B, ponieważ przyjmowanie antykoncepcji może wpłynąć na zmiany w gospodarce lipidowej czy w układzie krzepnięcia.

Czas częściowej tromboplastyny po aktywacji (czas kaolinowo-kefalinowy) to jeden ze wskaźników krzepliwości krwi. Czas ten jest zależny od aktywności osoczowych czynników krzepnięcia II, V, VIII, IX, X, XI i XII oraz I stanowiących wewnętrzną drogę krzepnięcia.

Wydłużony czas kaolinowo-kefalinowy APTT wskazuje na niedobory aktywności jednego z wymienionych czynników. Jest podstawowym parametrem dla monitorowania leczenia heparyną niefrakcjonowaną i niektórymi innymi lekami przeciwkrzepliwymi.

Koszyk
0