APTT (czas kaolinowo-kefalinowy)

( 0 out of 5 )
18.00 

Czas częściowej tromboplastyny po aktywacji (czas kaolinowo-kefalinowy) to jeden ze wskaźników krzepliwości krwi. Czas ten jest zależny od aktywności osoczowych czynników krzepnięcia II, V, VIII, IX, X, XI i XII oraz I stanowiących wewnętrzną drogę krzepnięcia.

Wydłużony czas kaolinowo-kefalinowy APTT wskazuje na niedobory aktywności jednego z wymienionych czynników. Jest podstawowym parametrem dla monitorowania leczenia heparyną niefrakcjonowaną i niektórymi innymi lekami przeciwkrzepliwymi.

Koszyk
0