hsCRP (wysoce czułe Białko C-reaktywne)

( 0 out of 5 )
40.00 
SKU: hsCRP1 Kategorie: , , ,

Zobacz zestawy, zawierające to badanie

Pakiet Sercowy
395.00 

Pakiet Sercowy zawiera szereg badań pozwalających na ocenę ryzyka rozwoju chorób sercowo-naczyniowych. Podstawowym składnikiem panelu jest lipidogram (cholesterol całkowity, HDL, wyliczony LDL, triglicerydy), który jest testem przesiewowym służącym do oceny ryzyka rozwoju miażdżycy, a tym samym choroby wieńcowej i zawału serca. Apolipoproteina B (ApoB) pełni funkcję transportową wszystkich lipoprotein o niskiej gęstości, a więc sprzyjających wystąpieniu miażdżycy (LDL, VLDL, IDL). Jej przeciwieństwem jest apolipoproteina A (ApoA), która transportuje lipoproteiny o wysokiej gęstości, głównie cholesterol HDL. Wskaźnik ApoB /ApoA - pomocny jest przy ocenie ryzyka rozwoju chorób sercowo-naczyniowych - im niższy wskaźnik, tym niższe ryzyko. Ponadto w ramach Pakietu Sercowego wykonywane jest badanie stężenia homocysteiny, którą wykorzystuje się w ocenie ryzyka chorób o podłożu miażdżycowym i zakrzepowym. Oznaczenie homocysteiny jest szczególnie zalecane osobom chorującym na nadciśnienie, niewydolność nerek, nadwagę, palaczom, osobom z zaburzoną gospodarką lipidową a także zespołem metabolicznym, cukrzykom oraz pacjentom z niekorzystnym wywiadem rodzinnym pod kątem chorób układu krążenia. Badanie hsCRP pozwala ocenić ryzyko wystąpienie choroby sercowo-naczyniowej, pod warunkiem wykonania oznaczenia w okresie wolnym od infekcji.

Badanie hs CRP (CRP) lub tak zwany wysoce czuły CRP, jest badaniem bardziej dokładnym niż klasyczne CRP, ponieważ stężenie hs CRP w osoczu wzrasta nawet przy niewielkim wzroście substancji zapalnych. Dlatego jest preferowany do wykrywania przewlekłego stanu zapalnego.

Białko C-reaktywne (CRP) jest jednym z głównych biomarkerów stanu zapalnego i jest syntetyzowane przez wątrobę. Jest to białko ostrej fazy, co oznacza, że jest wytwarzane w początkowej fazie zapalenia. Stężenia w osoczu gwałtownie rosną w uszkodzeniach tkanek, ciężkich urazach, infekcjach bakteryjnych, stanach zapalnych.

Miażdżyca jest jedną z głównych przyczyn powikłań sercowo-naczyniowych, takich jak zawał serca i udar. Często wiąże się z przewlekłym stanem zapalnym w obszarze blaszek miażdżycowych. Dlatego hs CRP stał się jednym z najważniejszych i najbezpieczniejszych biomarkerów do oceny ryzyka powikłań sercowo-naczyniowych miażdżycy, prowadzącej do rozwoju choroby niedokrwiennej serca. Wyższe poziomy hs CRP są związane z większym ryzykiem chorób serca.

Zaleca się wykonanie testu hs CRP u pacjentów ze zwiększonym ryzykiem powikłań sercowo-naczyniowych lub u tych, którzy mieli już powikłania choroby wieńcowej.

Badanie może być również przydatne do wykrywania pacjentów z prawidłowym poziomem cholesterolu, ale mimo to zwiększonym ryzykiem powikłań sercowo-naczyniowych. Szereg badań wykazał, że wysokie poziomy hs CRP u zdrowych osób wskazują na zwiększone ryzyko przyszłego zawału serca, udaru mózgu lub choroby tętnic obwodowych, pomimo braku zaburzeń gospodarki lipidowej.

Zaleca się badanie hs CRP razem z profilem lipidowym  w celu oceny innych czynników ryzyka.

Koszyk
0