Wyświetlono 12 rezultatów

Antygen HBs
43.00 
Cystatyna C
100.00 

Stężenie białka Cystatyny C – biomarker zaburzeń funkcji nerek

Grupa krwi ABO, Rh
55.00 
Test ALEX 2
1,229.00 

molekularna diagnostyka alergii – 295 parametrów

Koszyk
0